Welkom by Utilitas


Visie
Optimale lewenskwaliteit vir al die inwoners van Huis Andre van der Walt/Serena en De Rust aftree-oorde

Missie
Om in spanverband versorgingsdienste en aktiwiteite binne 'n vriendelike atmosfeer te lewe om in die spesifieke behoeftes van inwoners te voorsien in samewerking met die familie.


Wie is ons?

1. Utilitas Bellville as ontwikkelaar bly deel van die behuisingseenheid wat aan afgetredenes verskaf word as die administrateurs en verskaffers van gespesialiseerde dienste. In die meeste gevalle waar behuising vir afgetredenes ontwikkel word, verlaat die ontwikkelaar die behuisingsontwikkeling nadat die laaste eenheid verkoop of verhuur is. Utilitas Bellville bly egter betrokke by sy ontwikkeling om toe te sien dat die kontrakvoorwaardes wat met kopers of huurders beding word, uitgevoer en hulle belange beskerm word.

2. In die geval van verkoopseenhede is daar ’n bepaling in elke kontrak dat Utilitas die reg van eerste opsie het om die eenheid terug te koop. Dit verskaf nie net finansiële sekuriteit aan die kopers nie, maar daar is ook beheer van die direksie se kant met betrekking tot verblyfs-akkommodasie. Die beleid van die direksie is om al die eenhede wat ontruim word, terug te koop.

3. Utilitas Bellville maak gebruik van bekwame en toegewyde professionele personeel. Hierdie nutsmaatskappy verskaf behuising aan meer as 600 afgetredenes en senior burgers. Die diverse behoeftes van die breë spektrum van inwoners verg hoogs opgeleide en professionele personeel. Die senior personeel van Utilitas Bellville is langer as 20 jaar in diens van die maatskappy en beskik oor die beste kwalifikasies in die bedryf om hulle taak te verrig.

English Video:
Afrikaans Video:


Huis Andre van der Walt


Ope dae een maal per maand: die tweede Dinsdag van die maand om 10:00 (uitgesluit Desember en Januarie) Maak asseblief 'n afspraak by ontvangs, 08h00 - 16h30 (Maandag– Vrydag)

Volgende opedag : 12 Junie 2018

 

 

 

 

Facebook

Senior Sentrum


 

 


Sien die Maandprogram Mei 2019 vir die mees onlangse nuus.

Nuut: Sorgeenheid familie epos Nuusbrief 02

 

 


 

 

Wit OIifant Verkope


Wit Olifant verkope vind plaas elke tweede en laaste Vrydag van die maand op die voorstoep van Huis Andre van der Walt vanaf 09h00. (afhangende van weerstoestande)

Help asb met insameling van wit olifante. Fondse ten gunste van die Dienssentrum.

St Georgestraat 7


Utilitas Bellville is besig met die beplanning om St Georgestraat 7 behuisingsprojek uit te brei van 8 na 21 kamers. KLIEK OP HIERDIE SKALEL VIR MEER INLIGTING BEMARKING NUWE ST GEORGESTRAAT 7 BEHUISINGSPROJEK
Navrae: Loraine van der Westhuizen Senior Maatskaplike Werker
Huis Andre van der Walt
Email: loraine@utilitas.co.za