Pryse en Akkommodasie van Huis Andre van der Walt

BEHUISINGSKOMPLEKS


Waglys

60 jaar en ouer
Aansoeke word op ‘n lang of kort waglys geplaas n.a.v. opname verkies/behoeftes.
Toelatings word volgens behoefte/beskikbare vakatures toegeken.
Voor aansoekvorms voltooi word, moet applikante en hul familie op afspraak die fasiliteit kom besigtig.
Ope dae  – een maal per maand, die tweede Dinsdag van 'n maand om 10h00 (uitgesluit Januarie en Desember)


1.    KAMERS MET GEDEELDE GERIEWE – VLOER 2

1.1    Nie terugbetaalbare toetreefooi van R7390 per persoon betaalbaar by ondertekening van die kontrak.
1.2    Klein kamer vanaf R3085.00 (btw ingesluit)

Groter kamer vanaf R3884.00 (btw ingesluit)

Huidig ingesluit by die huur:
Drie maaltye (deel van die Senior Sentrum dienste)
Skoonmaakdiens 1 x per week
Tweerigting interkomstelsel wat 24 uur beman word.
Elektrisiteit

2.    WOONSTELLE
2.1    Algemeen:
Inwoners is verantwoordelik vir die betaling van die gemeterde elektrisiteit vir hul eenheid asook ‘n beskikbaarheidsfooi van R24-00 per maand.  ‘n Nie-terugbetaalbare toetreefooi van R10,050.00 per persoon, betaalbaar by ondertekening van die kontrak.

2.2    Enkel woonstelle (“Batchelor flat”)
 Woonstelhuur vanaf R5711.00 (btw ingesluit)

2.3    Dubbel woonstel (een slaapkamer
woonstel)
2.3.1    Dubbel woonstel vir egpare
Woonstelhuur vanaf R10,276.00 (btw ingesluit)
2.3.2    Dubbel woonstel vir ‘n enkel persoon
Woonstelhuur vanaf R8,681.00 (btw ingesluit)


Huidig ingesluit by die huur
Die hoofmaaltyd (middagete) deel van die Senior Sentrum dienste.
Skoonmaakdiens 1 x per week.
Tweerigting interkomstelsel wat 24 uur beman word.

   
PARKERING:
Afdak: Nie terugbetaalbare Deposito R3000-00 en R80-00 per maand
Oop staanplek:  R80-00 per maand.


SENIOR SENTRUM

Lidmaatskapfooi R60.00 p.j. (R5.00 p.m.) per persoon.

Dienste:
•    Vervoer : R15.00 – R60.00 per rit afhangende van afstand.
•    Kiosk/Teekamer
•    Wassery : R15.00 per skyfie – stryk pryslys in waskamer.
•    Kliniek (dienste op aanvraag teen ekstra koste)
•    Voetkliniek : R69.00.
•    Haarsalon : pryslys in haarsalon
•    Vrywillige hulpdiens (inwoners kies en doen ‘n werk)
•    Verhurings- en spyseniersdiens
•    Skoonmaakdienste : R50.00 per uur

Aktiwiteite:

•    Wye verskeidenheid van sport en ontspannings-Aktiwiteite.
•    Geleentheid om u belangstellings en stokperdjies te beoefen.
•    Verkopings en fondsinsamelings-projekte
•    Toere en uitstappies
•    Sosiale funksies/geleentheid om te sosialiseer.
•    Godsdienstige programme
•    Groepe n.a.v. gemeenskaplike behoeftes/belange.

Ander:
U word op hoogte gehou deur middel van ‘n maandprogram en inwonerblad, Eureka.


GESONDHEIDSORGEENHEID


Pryse word jaarliks hersien vanaf April (sien Huis Andre van der Walt se pryslys)

Pryse: Losies vanaf R12,740.00(per persoon per bed)
Btw ingesluit. Afslag word toegestaan aan persone wat vir Staatsubsidie kwalifiseer.  Daar word verwag dat familie tekorte moet inbetaal.

‘n Nie-terugbetaalbare toetreefooi van R11,640.00 per persoon (waarvan R2,620-00 ‘n beddegoedfooi is), betaalbaar by ondertekening van die kontrak.

Huidig ingesluit by losies:
•    Drie maaltye per dag
•    Hantering van wasgoed
•    Basiese toiletware; seep; tandepasta; waslap.
•    Beddegoed/handdoeke
•    Vervoer wanneer beskikbaar
•    24-uur verplegingsdienste
•    Volle kontrole van medikasie
•    Godsdienstige programme
•    Ontspannings- en realiteitsoriënteringsprogram-me

Kamers gemeubileerd: beperkte eie meubels/toebehore
/TV kan met vooraf toestemming ingebring word (geen beddens).
Klere moet gemerk word.
Gemerkte wasgoedsak moet voorsien word.

Uitgesluit by losies:

Aankoop , instandhouding en vervanging van mediese hulpmiddels (rolstoel, stelletjie, loopraam, rolstoelbande, ens.) Mediese voorraad van tehuis. 

TYDELIKE VERBLYF

Beskikbaar vir inwoners in Huis Andtré van der Walt, Serena behuisingskompleks, asook vir buite persone woonagtig in gemeenskap.  Ons is geregistreerd by RAMS )Representive Association of Medical Schemes).

Pryse:
Inwoners van Toringblok n.a.v. tipe behuising Vanaf R193 tot R418 per dag.
Serena inwoners  R468  per dag
Nie-inwoners  R1025 per dag.


UTILITAS-BELLVILLE
KOOPEENHEDE

(Navrae: Mnr J vd Merwe:  Tel. (021) 9100707

SERENA I & II  Durbanweg, Bellville

Huidige heffings by Serena I & II wissel 
Verkooppryse word bepaal soos die eenhede beskikbaar raak.

Reël afspraak by Huis André van der Walt op Ope Dae vir besigtiging.


DE RUST, Queenstraat, Durbanville. Tel. (021) 9753320
Faks no. 9751723 (021)

Te Koop:
Eenhede word ook op lewensreg   By De Rust is inwoners verplig om ten minste 16 etes per maand by die kombuis te koop.

Te Huur:
7 kamers (5 dubbel en 2 enkel) 2 etes ingesluit.
11 woonstelle (9 eenslaapkamer en 2 eenvertrek woonstelle)

ALGEMEEN

Alle tariewe, fooie en heffings word jaarliks hersien, sonder inagneming van inwoners se inkomste.
   Lees meer Argitek planne