Gesondheidsorg

Die Gesondheidsorgeenheid vloere drie tot vyf, bestaan uit 87 beddens (29 beddens per vloer) : 11 enkelkamers, vyf dubbelkamers en twee vierbed-sale per vloer.
Toelatings word hanteer n.a.v. inwoners se mediese behoeftes.

Alle vloere word beman deur 'n professionele verpleegkundige of stafverpleegster in bevel. Snags is daar ook 'n professionele verpleegkundige of stafverpleegster aan diens.

Ons versorg ook terminaal siek en komateuse persone en persone wat rehabilitasie en versorging benodig. Persone kan ook tydelik versorg word vir 'n herstelperiode.
Persone in die gemeenskap, sowel as inwoners, wie tydelike versorging benodig, kan tot 'n maksimum van 3 maande toegelaat word.

Ons het geen vaste besoektye by ons Gesondheidsorgeenheid nie, om sodoende familie-betrokkenheid te bevoder.

Ons fasiliteit is ook geregistreer by BHF Global.

Vloer drie:

Persone wat matig verswak, bietjie vergeetagtig is en hulp benodig met bad, aantrek en beweging, sal hier tuisvoel.

Vloer vier: afdeling vir Alzheimer's- en Demensialyers

Ons is baie gelukkig om hierdie persone slegs op een vloer te versorg, wat dit  soveel makliker maak vanuit 'n verplegingsoogpunt.

Hierdie  Alzheimer's - en Demensialyers is in verskillende stadia van die siektes en meestal totaal afhanklik.

Vloer vyf:

Persone wat fisies verswak is word hier versorg. Die meeste is totaal afhanklik.

Waglys

Voor aansoekvorms ingevul word, moet applikante en hul familie per afspraak die fasiliteit kom besigtig. Ope dae is slegs op die 2de Dinsdag van elke maand om 10h00.

Aansoeke word op 'n lang of kort waglys geplaas n.a.v. opnamedatum soos aangedui. Toelatings word volgens behoefte en beskikbaarheid hanteer.

 Pryse

Pryse word jaarliks hersien vanaf April (sien Huis Andre van der Walt se pryslys)