Geskiedenis van St George Straat 7

Die maatskappy voorsien ook in behoeftes van die gemeenskap deur projekte vir behuising te verskaf en/of dienste te help ontwikkel, finansier, subsidieer, organiseer, in stand te hou en met ander instansies  te konsulteer.
Gedurende Junie 1995, het ‘n groep hawelose gestremde persone The Independent Living Trust gestig, onder voorsitter van Adv. Ann Strauman, met die doel om:

1.    Sekuriteit  t.o.v. behuising en
2.    ‘n werkskeppingfasiliteit  vir arm, hawelose gestremde entrepreneurs te skep, asook
3.    ‘n platform om die belange van gestremde persone te bevorder.
     

Adv. Strauman het die Provinsiale Administrasie Wes-Kaap se Behuisingsdepartement  en die Bellville Munisipaliteit genader,  om ’n eiendom in Vleistraat Bellville te bekom.   Hul is verwys na die Dept. van Maatskaplike Dienste in Bellville vir verdere onderhandelinge.    Aangesien The Independtend Living Trust nie as ‘n Trust geregistreer  was nie, moes hul eers finansiering kry om die eiendom  te kon koop.   Die Dept. van Maatskaplike Dienste het hul na mnr. Andre van der Walt, Besturende Direkteur  van Utilitas Bellville verwys.

Utilitas Bellville het by die Provinsiale Behuisingsraad aansoek gedoen om ’n lening vir R320,000.00 teen ’n 1% ekonomiese rentekoers om ‘n ander eiendom in Bellville, St Georgestraat 7, aan te koop en te ontwikkel. Die lening is goedgekeur.

Utilitas koop erf 5362 van 496 vierkante meter te Bellville van ’n Portugese egpaar, Rodrigues Dos Ramos, vir R300,000 en die eiendom word op 25 April 1996 in Utilitas Bellville se naam geregistreer (Transportakte Nr. T29991/96).

Utilitas moes baie bestee om die huis vir gestremde persone op te gradeer .
As gevolg van ’n konflik van belange tussen betrokke partye, kon Utilitas die projek nie volgens beplanning ontwikkel nie en die aanvanklike doelwitte van The Independent Living Trust is nie deur die Trust bereik nie. Utilitas moes hul dienste tydelik onttrek en was verplig om vyf van die psigiatries gestremde persone, vanaf Augustus tot Desember 2002, na goedkoper huisvesting by Huis André van der Walt oor te plaas. Utilitas kon eers in September 2008 weer die projek bestuur.  
Met oorname was die huis in ’n uiterse vervalle en onhigiëniese toestand, gevolglik moes Utilitas weer ten duurste die huis opknap voordat ander gestremde persone daar geplaas kon word. Die motorhuis is gelyktydig verander na ’n kamer met stort- en toiletgeriewe.
Vanaf die begin van die projek was daar ’n noue samewerkingsooreenkoms tussen Utilitas, Dept. van Maatskaplike Dienste en Stikland-Hospitaal. Tydens die tweede fase van die projek kon Utilitas ook die gemeenskap meer betrokke maak by die behoeftes van die inwoners, die huis verfraai en vermaak reël vir die inwoners.