Geskiedenis van Huis Andre van der Walt

HUIS ANDRE VAN DER WALT/SERENA I & II
Drome word waar
In 1981 was daar in Bellville, ’n man met vergesigte, visies en drome. Voor sy geestesoog het hierdie man praggeboue met groen grasperke en treurwilgers langs die Elsieskraalrivier in Durbanweg gesien – vir persone in hul rustiger jare wat hulle tussen goed versorgde tuine kan uitleef in vele bedrywighede en stokperdjies.

Mnr. André van der Walt, sosioloog, sakeman, oudpolitikus, taal- en kultuurman, het in 1981 ’n skrywe aan die Departement van Gemeenskapsontwikkeling en verskeie verwante departemente gerig vir toestemming om behuising vir senior burgers op te rig op sekere erwe wat aan Durbanweg grens. Konstruktiewe vordering is gemaak en uit alle oorde is die oprigting van ’n kompleks wat in die behoeftes van senior burgers sal voldoen, entoesiasties ondersteun.

Finansies en Tegniek het in 1987 in ’n artikel gemeld: “Met die oprigting van Huis André van der Walt word duidelik getoon dat nuwe riglyne vir huisvestingnutsmaatskappye suksesvol toegepas kan word.”

Die pragtige perseel waarop die Huis André van der Walt/Serena-kompleks verrys het, was destyds deel van ’n ou agterbuurt van Bellville, met bouvallige, oorbewoonde huise, smokkelary van drank en dagga. Genoemde verblyftoestande met onvoldoende gesondheidsgeriewe het lank onveranderd voortgeduur. Die rigting van die vloei van Elsieskraalrivier het ook daartoe bygedra dat die omgewing nie ontwikkel het nie en die voorkoms was dié van ’n verwaarloosde agterbuurt. Tenders is in 1984 aangevra vir die oprigting van Huis André van der Walt en die terrein is op 1 April 1985 oorhandig met ’n geraamde koste van R9,6 miljoen. Die finale koste van die oprigting van Huis André van der Walt was egter uiteindelik R14,1 miljoen.

Vanaf Huis André van der Walt se toringblok van 18 verdiepings spreek die pragtige ligging van die Utilitas Bellville-kompleks tot ’n mens. Die uitsig strek wyd en ver, simbolies miskien van die visie en versiendheid van die stigters van die unieke kompleks. Die gerieflike ligging van die sentrum strek tot groot voordeel van die inwoners. Hoewel die vensters uitsig bied op groen heuwels, ’n riviertjie en die pragtige tuine, wat die indruk van landelike rustigheid wek,is die kompleks sentraal geleë naby alles wat die stadsgebied Bellville bied.
In Junie 1987 het die vele van die daaglikse bedrywighede van die senior-sentrum in rat begin kom. Dié aangename behuisingskompleks vir senior burgers (Huis Andre van der Walt en Serena 1 kompleks) is op Woensdag 9 September 1987 geopen deur mnr. Amie Venter, minister van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke. Ná ongeveer een jaar het die behoefte aan verdere behuising so gegroei dat Utilitas Bellville besluit het om met die oprigting van ’n verdere 12 wooneenhede voort te gaan. Spoedig het ’n nuwe drieverdiepinggebou verrys. Serena II is in 1989 betrek.


Soos menige ander behuisingsentrum vir senior burgers, bied Huis Andre van der Walt-kompleks ’n veilige hawe vir mense wat 'n lang lewensreis agter die rug het. Wat hier egter anders en uniek is, is die gees van die plek. Huis Andre se mense het vonk, genoeg om hul lewensvreugde aan die brand te hou. Hier floreer nie net vaardighede van ’n leeftyd nie, maar ook die klein vreugdes wat elke dag inhou.


Ebesa Argitekte: Lees meer