Bestuur Utilitas

Utilitas is ’n  Maatskappy geïnkorporeer in terme van Art. 21 van die Maatskappywet van 1971 soos gewysig. Die maatskappy word deur 'n Raad van Direkteure bestuur wat verantwoordelik is vir beleid ten opsigte van alle bedieningsfasette van die maatskappy en is ook die laaste instansie ten opsigte van finansiële verantwoording.

Die hoofdoelstellings van die maatskappy in terme van die Statute is die verskaffing en administrasie van behuising aan afgetredenes.

Die direksie is saamgestel uit ses direkteure. Die Besturende Direkteur is voltyds in diens van die direksie en dien as skakel tussen die direksie en die administrasie.
Mnr. André van der Walt was voorsitter van die direksie van die begin 1983—tot 2012. Mnr. Johann Vos is tans die Voorsitter.

Huidige direksielede: 7
Dalena Fölscher (Besturende Direkteur)
Bruce Walsh
Johann Vos (Voorsitter)
Johan van der Merwe
Carl Cronje
Prof.D.Niehaus
Yvonne Brink


Utilitas Bellville se Adviesraad (wat verteenwoordig word deur gemeenskaps- en familielede) het sedert die beginjare ’n belangrike rol gespeel – in ’n adviserende hoedanigheid vir die direksie, en in ’n ondersteunende rol vir die bestuurspersoneel. Hulle gee ook aandag aan die behoeftes van inwoners en klagtes van inwoners of familielede en later deur inspraak van inwoners deur hul verteenwoordiging in die adviesraad.

Adviesraadslede
Utilitas Besturende Direkteur
Utilitas Direksie Voorsitter
Utilitas Finansiele Bestuurder
Bestuurder - Huis André van der Walt
Verpleegdiensbestuurder - Huis André van der Walt
Senior Maatskaplike Werker - Huis André van der Walt – Sekretaris
Bestuurder - De Rust
Verpleegdiensbestuurder - De Rust
Een Inwoner - De Rust
Twee Inwoners  – Serena 2
Twee Inwoners – Serena 1
Twee Inwoners – Huis André van der Walt Toringblok
Maatskaplike Werker Privaat Praktyk
Maatskaplike Werker: Living Network-Krisissentrum
Maatskaplike Werker in privaat praktyk
Huis Andre van der Walt Vrywilliger