Bestuur St Georgestraat 7

Hierdie gemeenskapsprojek word bestuur en nuwe aansoeke word nagegaan deur Huis Andre van der Walt se Bestuur.
BESTUUR:
Bestuurder
Verpleegdiensbestuurder
Senior Maatskaplike Werker/Organiseerder: Senior Sentrum/Toelatings

Vir algemene navrae, waglyste en toelatings :
Senior Maatskaplike Werker/Organiseerder: Senior Sentrum/Toelatings
Loraine van der Westhuizen
Epos: loraine@utilitas.co.za