Bestuur Serena


Utilitas Bellville Besturende Direkteur
Me M.A.Fölscher
Tel: 021 9461685
Faks: 021 9463730
dalena@utilitas.co.za


Bestuursagent: OSRO
Hantering van navrae: Waglys, verkope en besigtiging van De Rust en Serena I & II
Mnr.Johan van der Merwe ( vra vir sy Sekretaresse, Anna-Marie Brazelle)
Tel: 021 910 0707
Faks: 201 910 4283
osro@mweb.co.za


SERENA I word d.m.v. ’n verkose Trustee-komitee bestuur:
SERENA II word d.m.v. ’n verkose Inwonerskomitee bestuur:

Huiskomitee:

Die verkose inwoners van Serena I & II woon Huis Andre van der Walt se maandelikse huiskomitee-vergaderings by om medeverantwoordelikheid vir huishoudelike sake saam met die Bestuur van Huis Andre van der Walt te aanvaar.