Bestuur Huis Andre van der Walt

BESTUURSLEDE:
Bestuurder
Verpleegdiensbestuurder
Senior Maatskaplike Werker


Vir algemene navrae, waglys en toelatings: Kontak Senior Maatskaplike werker/Seniorsentrum-organiseerder:

Loraine van der Westhuizen
loraine@utilitas.co.za

Kontaknommers vir bogenoemde: Tel:  021-946 1685/ Faks: 021-946 3730


KONTRAKTEURS:

Voedseldiens en Huishouding: W.P.C
Western Province Caterers
5A Backham street, Gardens, Cape Town, 8001
sales@wpc.co.za
TEL: (021) 424 3034
FAKS: (021) 424 9133

Sekuriteit: COMBAT FORCE (CAPE) CC
P.O.Box 212, Plumstead, 7801
9 Greenville TRCE, Diep River, 7800
info@combatforce.co.za
TEL: (021) 706 7775
FAKS: 086 518 3558


Verpleegdienste: ALBRECHT NURSING AGENCY
House Cloete, Brodie Road, Wynberg Mews, Wynberg, 7800
allstaff@albrechtnursing.co.za
TEL: (021) 761 4168
FAKS: 086 536 6256

Bestuursagent: OSRO
Hantering van navrae: Waglys, verkope en besigtiging van De Rust en Serena I & II
Mnr.Johan van der Merwe ( vra vir sy Sekretaresse, Anna-Marie Brazelle)
Tel: 021 910 0707
Faks: 201 910 4283
osro@mweb.co.za

Inspraak van inwoners deur middel van komitees onder andere Huis- en Senior sentrumkomitee:


HUISKOMITEE-LEDE

Inwoners woon Huis Andre van der Walt se twee maandelikse huiskomitee-vergaderings by om medeverantwoordelikheid vir huishoudelike sake saam met die Bestuur van Huis Andre van der Walt te bespreek.


Organogram