Bestuur De Rust

Bestuurder:

Marlene Goosen

Epos: marleneg@mweb.co.za



Verpleegdiensbestuurder:

Amanda la Cock

Epos: amandaloc@mweb.co.za


Administratiewe beampte:

Hendrine Rossouw

Epos: hendrine@mweb.co.za


De Rust  koopeenhede word deur middel van ’n  verkose bestuursvereniging bestuur.


KONTRAKTEURS:

Bestuursagent: OSRO
Hantering van navrae: Waglys, verkope en besigtiging van De Rust en Serena I & II
Mnr.Johan van der Merwe ( vra vir sy Sekretaresse, Anna-Marie Brazelle)
Tel: 021 910 0707
Faks: 201 910 4283

Epos: osro@mweb.co.za

Voedseldiens en Huishouding:

W.P.C Western Province Caterers

5A Backham street,

Gardens,

Cape Town,

8001

Epos: sales@wpc.co.za

Tel: (021) 424 3034

Faks: (021) 424 9133


Verpleegdienste:

ALBRECHT NURSING AGENCY

House Cloete,

Brodie Road,

Wynberg Mews,

Wynberg,

7800

allstaff@albrechtnursing.co.za

Tel: (021) 761 4168

Faks: 086 536 6256

Organogram