Dienste en Aktiwiteite

Huis Andre van der Walt en Serena Aftree-oord bied ‘n verskeidenheid van behuising, versorgings- en ander dienste en aktiwiteite aan, nl.:

•    Huur-en koopeenhede (lewensreg)
•    ‘n Holistiese benadering tot Senior Burger behuisings-, verblyf-en versorgingsdienste
•    Professionele en kundige personeel wat binne spanverband en d.m.v. ‘n deelnemende bestuurstyl senior burgers bystaan.
•    Noue skakeling met gemeenskapsbronne en leiers, asook d.m.v. ‘n Adviesraad
•    Inspraak van inwoners d.m.v. inwonerforums, trustees, bestuurs- en ander komitee-stelsels en die Adviesraad
•    Familiebetrokkenheid
•    Geen besoekure
•    Al die voorafgaande geleenthede tot inspraak bevorder deursigtigheid
•    ‘n Klagteprorsedure is in plek om klagtes aan te meld en opbouende kritiek te bevorder
•    Opleidingsentrum vir studente praktiese opleiding van verskeie opleidingsentra en instansies.
•    Vrywillige hulpdiens
•    Sosiale klub/Senior Sentrum dienste, vermaak en aktiwiteite
•    24-uur interkom- en bystandsdiens
•    Maatskappy instandhoudingspersoneel op perseel aandiens
•    Uitgekontrakteerde personeeldienste stel ons instaat om meer bestuurs- en personeel-   betrokkenheid tot inwoners te bevorder
•    Basiese-, hulp-, verpleging- en gesondheidsorgdienste:
o    Permanente
o    Tydelike versorging vir inwonende  asook vir nie inwonende senior burgers
o    Terminale sorg
o    Stomasorg
o    Versorging vir komateuse pasiënte
o    Wondsorg
o    Rehabilitasie ondersteuning- en versorgingsdienste
o    ‘n Spesiale versorgingsafdeling vir Alzheimers- en Dementia-lyers.
o    Praktyknommer vir mediesefondsvoordele waar van toepassing
o    Maak voorsiening vir buisvoeding (Peckbuis)
o    Kliniekdienste:
o    Administrasie van medikasie wanneer nodig
o    Tuissorg- en verplegingsdienste in eenhede, daagliks, 7h00 tot 19h00, om privaatheid en onafhanklikheid van huurders te bevorder
o    Distriksgeneesheer spreekkamer op perseel beskikbaar en  skakeling met staatsklinieke
o    Privaat Geneesheer spreekkamer op perseel, of maak gebruik van geneesheer van u eie keuse
o    Skakeling met ‘n verskeidenheid van Gesondsheidsbronne- en hospitale.
o    Psigiatriese sorg en noue skakeling met die geheue-klinieke by Panorama en Tygerberg hospitale, privaatklinieke en Stikland Hosptitaal
o    Voetkundige diens
o    Beperkte verblyf- en sorgfasiliteite vir niebejaarde gestremde persone
o    Maak voorsiening/versorging vir Senior Burgers onder die toesig van ‘n Kurator Bonis
o    Veskaffing/besteldiens van mediese hulpmiddels
•    Maatskaplike Werker konsultasie-dienste beskikbaar
•    Aktiwiteitsprogramme en vermaak vir inwoners in Sorgeenheid
•    Vervoerdienste:  weeklikse gratis vervoer na Bellville Biblioteek en gratis vervoer drie maal per week na Checkers en ander ritte  vir eie kostes
•    Uitstappies:  weeklikse gratis uitstappies en ander betaalde uitstappies
•    Driegang maaltye, drie maal per dag beskikbaar, asook verskaffing van spesiale diëte en dieetkundige beskikbaar soos nodig
•    Gratis sop en brood daagliks vir inwoners in woonstelle
•    Besoekende fisioterapie-dienste teen eie koste beskikbaar
•    Wasserydiens
•    Kioskdiens
•    Haarsalon
•    Posdiens
•    Biblioteekdiens
•    Toegang tot afrol fasilitiete en internetdiens teen ‘n koste via administratiewe kantoor, of eie koppeling
•    DSTV koppeling:  vol- of ‘n senior afslagpakket beskikbaar vir eie koste
•    Parkering binne terrein met ‘n ge-elektrisifiseerde omheining
•    Geestelike ondersteuningsdienste en interkerklike dienste op perseel
•    Skoonmaakdienste, weekliks of ekstra dienste op aanvraag
•    Na-ure sekuriteitsdiens, kamera’s en ge-elektrisifiseerde omheining
•    Onthaal- en spysenieringsdienste, lokale, breekgoed en eetgerei op aanvraag beskikbaar
•    Verhuring van lokale aan buite instansies/publiek vir opleiding, vergaderings ens.  [Edit | State: Active]